Kontakt

Adresa:

Dimitrija Tucovića 1
26000 Pančevo
Srbija

Telefoni:

013 301 150 (Redakcija i Marketing)
013 300 830 (Oglasno odeljenje)

E-mail adrese:

pancevac@pancevac-online.rs (Redakcija)
marketing@pancevac-online.rs (Marketing)

MATIČNI BROJ: 08393354
PIB: 101054934