O nama

Prvi broj „Pančevca” pojavio se pred čitaocima 13. aprila 1869. godine po julijanskom kalendaru. Idejni tvorac, osnivač, vlasnik i urednik nedeljnika za prosvetne i materijalne interese bio je 26-godišnji Jovan Pavlović, profesor Trgovačke škole. Dozvolu za pokretanje lista Pavlović je zatražio od Generalne komande u Temišvaru, a njegovu molbu svojim potpisima podržali su lekari Ljubomir Nenadović i Konstantin Peičić, knjižari Kamenko i Pavle Jovanović, advokat Svetislav Kasapinović i pesnici Vasa Živković i Jovan Jovanović Zmaj.

List je zbog svoje slobodoumne uređivačke politike bio često zabranjivan i plenjen, a u kraćem periodu, tokom tromesečne zabrane izlaženja, pojavljivao se pod nazivom „Graničar”, da bi definitivno prestao da izlazi 1876. godine.

„Pančevac” ponovo izlazi od 1919. godine do Šestojanuarske diktature kao privatno glasilo blisko Demokratskoj, a posle razlaza Samostalnoj demokratskoj stranci. Nakon obnavljanja izlaženja vlasnik dr Dušan – Duda Bošković preselio je redakciju u Novi Sad i list preimenovao u „Vojvođanin”.

„Pančevac” je obnovljen decembra 1952. godine. U skladu s tadašnjim prilikama, osnivač lista bio je Narodni front. Pravni sledbenik Narodnog fronta Opštinska konferencija SSRN bila je osnivač do septembra 1990. godine. Tada je pravo osnivača preneto na Skupštinu opštine Pančevo, koja zadržava prava osnivača preduzeća, a prava osnivača nad javnim glasilima (Radio Pančevom i listom „Pančevac”) vraća preduzeću koje je poslovalo pod nazivom Društveno preduzeće za novinsku i radio-difuznu delatnost „Pančevac” Pančevo, s potpunom odgovornošću.

Osnivač Skupština opštine Pančevo ponovo preuzima osnivačka prava nad preduzećem u periodu od jula do oktobra 1992. godine. To je učinjeno jednostranom odlukom SO Pančevo (kojom su vladali SPS i SRS), bez saglasnosti preduzeća da se odriče osnivačkih prava nad javnim glasilima u svom sastavu. Jednonedeljni štrajk zaposlenih nije dao rezultate, a potom je usledila čistka saradnika i otpuštanje „nepodobnih”.

Preduzeće je od januara 1994. godine do avgusta 1998. godine poslovalo pod nazivom Javno novinsko-izdavačko preduzeće u društvenoj svojini „Pančevac” Pančevo, s potpunom odgovornošću, kada postaje Javno novinsko-izdavačko preduzeće „Pančevac”, s osnovnom delatnošću izdavanja novina. JNIP „Pančevac” na aukciji koju je 14. februara 2008. godine organizovala Agencija za privatizaciju u Novom Sadu prodat je konzorcijumu fizičkih lica koji predstavlja Cvijeta Marković iz Beograda. Skupština akcionara održana je 31. marta 2008. godine, a u Agenciji za privredne registre preduzeće je 10. aprila registrovano kao Akcionarsko društvo za novinsko-izdavačku delatnost „Pančevac”.

Ugovor o prodaji kapitala AD „Pančevac“ raskinut je sa Cvijetom Marković dana 22. 1. 2010. godine.
Dana 5. 3. 2010. godine Aleksandar Vučković je imenovan za privremenog zastupnika državnog kapitala AD „Pančevac“.
Dana 30. 4. 2010. godine Aleksandar Vučković je postavljen za direktora AD „Pančevac“.
Vučković je 15. septembra 2011. godine iz ličnih razloga podneo ostavku na mesto direktora AD „Pančevac“.
Za vršioca dužnosti direktora AD „Pančevac“ Upravni odbor imenovao je novinarku Draganu Kožan, koja je na dužnost stupila 16.seprembra 2011. godine. Privremeni zastupnik državnog kapitala ostao je Aleksandar Vučković.

Na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara, održanoj 29. juna 2012. godine, akti AD „Pančevac” usklađeni su s novim Zakonom o privrednim društvima. AD „Pančevac” je od tog datuma javno društvo s jednodomnim sistemom upravljanja, što znači da su na čelu ove kuće Skupština akcionara i tročlani Odbor direktora (jedan izvršni i dva neizvršna).
Akcionari su na Skuštini za izvršnog, odnosno generalnog direktora izglasali Draganu Kožan, dotadašnjeg vrštioca dužnosti direktora, dok su za nezvršne direktore imenovani Zoran Stanižan, dugogodišnji honorarni saradnik našeg lista i Milijana Komarević, dotadašnji predsednik Upravnog odbora AD „Pančevac”. Komarevićeva je na konstitutivnoj sednici Odbora direktora, održanoj istog dana, odabrana za predsednika ovog Odbora.
Odlučeno je i da zamenik generalnog direktora ostane Aleksandar Živković, čiji je status regulisan i novim Statutom „Pančevca”.

Agencija za privatizaciju je 16. aprila 2015. godine razrešila dužnosti privremenog zastupnika kapitala Aleksandra Vučkovića, a na tu funkciju imenovala je Tanju Tatomirović.

Proces privatizacije AD „Pančevca“ okončan je u oktobru 2015. godine, od kada je ova medijska kuća u većinskom vlasništvu Auto-centra „Zoki” iz Pančeva.

U preduzeću radi 19 zaposlenih, a u pripremanju novina učestvuje tim stalno zaposlenih, koji čine četiri novinara, lektor, tehnički urednik, glavni i odgovorni urednik i zamenik glavnog i odgovornog urednika, i ekipa od desetak honorarnih saradnika, uglavnom studenata. „Pančevac“ danas izlazi prosečno na 40 strana, u tiražu od oko 10.000 – 11.000 primeraka, s remitendom manjom od 10 procenata.

Uz Streljačku družinu, Srpsko crkveno pevačko društvo i Gimnaziju, „Pančevac“ spada među najstarije aktivne institucije u gradu Pančevu.

„Pančevac“ je nedeljnik i izlazi petkom. Osnivač lista „Pančevac“: Akcionarsko društvo za novinsko-izdavačku delatnost „Pančevac“, Pančevo.

Vlasnik: Auto-centar „Zoki” Pančevo

• Telefoni: 013/301-150
(centrala), 013/300-830
(blagajna), poštanski fah 28, telegrami „Pančevac”

Tekući računi: Vojvođanska banka a. d. 325-
9500600038555-09, 160-43415-05 kod „Banca Intesa” Pančevo
i 200-2286400101001-61 kod Banka Poštanska štedionica a. d. Beograd • Devizni račun 00-503-0000082.4 kod „Banca Intesa” • PIB 101054934 • Rukopisi se ne vraćaju
• Reklamacije se primaju u roku od sedam dana • Štampa „APM PRINT”, Milutina Milankovića 29,Beograd

Na osnovu rešenja Ministarstva za informacije Republike
Srbije upisan je pod registarskim brojem BD 52123 od 19. septembra 2006. godine

Internet adresa: www.pancevac-online.rs

Adresa:
Dimitrija Tucovića 1
26000 Pančevo
Srbija

Telefoni:
013 301 150 (Redakcija i Marketing)
013 300 830 (Oglasno odeljenje)

E-mail adrese:
pancevac@pancevac-online.rs (Redakcija)
marketing@pancevac-online.rs (Marketing)